Chrzest

Opublikowano

Chrzest w kościele OO. Franciszkanów Niepokalanego Poczęcia NMP

Właściwym miejscem sprawowania sakramentów jest własna parafia. Bywa jednak, że inny kościół z jakichś względów staje się domem i pozwala wzrastać w wierze. Tam chcemy przyprowadzić dziecko, by otrzymało w sakramencie chrztu łaskę wiary. Jest to możliwe także w kościele OO. Franciszkanów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP:

Należy się osobiście zgłosić do o. Gwardiana – miejscowego przełożonego, by uzyskać zgodę na chrzest dziecka w kościele franciszkańskim oraz ustalić datę sprawowania sakramentu.

Do kancelarii klasztoru Niepokalanego Poczęcia NMP należy przynieść:
– świadectwo urodzenia dziecka
– świadectwo ślubu kościelnego rodziców
– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że są osobami mogącymi pełnić obowiązki ojca i matki chrzestnej
– dane chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
– pisemną zgodę na chrzest w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP wydaną przez własnego Proboszcza (dotyczy to osób spoza naszej parafii)

Po otrzymaniu zgody, w kancelarii należy dokonać wpisu do księgi chrztów. Wymagana jest obecność rodziców i chrzestnych.