V niedziela Wielkiego Postu

  1. Modlitwa za wstawiennictwem bł. Rafała o ustanie epidemii:  Boże, który błogosławionego Rafała Chylińskiego obdarzyłeś łaską naśladowania Chrystusa ubogiego i pokornego oraz dałeś mu ducha miłosierdzia wobec chorych i biednych, dozwól także i nam przez jego wstawiennictwo postępować drogą miłości i udzielać się hojnie w służbie braci. Błogosławiony ojcze Rafale Chyliński, gorliwy apostole w czasach epidemii, wstawiaj się za nami u Boga, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i by udało się jak najszybciej opanować epidemię. Przyczyniaj się za wszystkimi zarażonymi i ich rodzinami, aby znaleźli pocieszenie i upragnione zdrowie. Bądź też nauczycielem dla osób poświęcających się w zwalczaniu choroby, inspiruj ich do odważnej i miłosiernej posługi. A tym, którzy zostali pokonani przez chorobę, towarzysz w drodze do domu Ojca. Błogosławiony ojcze Rafale Chyliński, módl się za nami… .
  2. ZARZĄDZENIE KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ Z DNIA 24 MARCA 2020 ROKU DOTYCZĄCE DZIAŁANIA PARAFII W CZASIE PANDEMII https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/03/zarzadzenie-kurii-metropolitalnej-lodzkiej-z-dnia-24-marca-2020-roku-dotyczace-dzialania-parafii-w-czasie-pandemii/
  3. Dziękujemy wszystkim, którzy składają ofiary na utrzymanie naszej Parafii. Zapewniamy Was wszystkich o naszej modlitwie w intencji dobrodziejów kościoła i klasztoru.